PROJEKTY

Tu nájdete zaujímavé projekty, v ktorých mám prsty alebo som ich podporil.

SAM vznikol v našich mysliach presýtených množstvom fotografií (skvelých i zlých), ktoré sa tak ľahko dajú nájsť na tisíckach stránok. Našim cieľom bol vytvoriť vlastný výber v zmysle toho, čo považujeme za dobré výtvarné umenie.Preto vznikla táto stránka a tento časopis. Veľká vďaka patrí všetkým umelcom, ktorí sa rozhodli spolupracovať a dotvárajú magazín do krásy.

Archív všetkých čísel

Tento projekt som dlho sledoval s pozície diváka a konečne som sa nakopol k tomu aby som sa aj ja aktívne zapojil. 52 týždňov vzniklo s úmyslom podporiť fotografickú tvorbu a imaginatívne myslenie.  V druhom ročníku boli zavedené témy +/- štvortýždenné – jedna téma na každý mesiac. Témy sú o niečo niečo náročnejšie, aby boli hodné množstva času, ktorý na ne bude pripadať.

Celý výťažok bude venovaný na tlač a inštaláciu výtvarných a fotografických diel do izieb  pacientov na staršie oddelenia Trnavskej fakultnej nemocnice. Žiadna časť vyzbieraných peňazí nebude použitá na iné účely.  Desať diel, bude veľkoformátovo inštalovaných na izby pacientov už v prvej fáze projektu. Časový horizont umiestnenia všetkých ostatných diel závisí od úspešnosti verejnej zbierky a od našej schopnosti nachádzať alternatívne spôsoby financovania. Veríme, že sa nám najneskôr do konca Augusta podarí všetky z nižšie uvedených diel do nemocnice umiestniť.  Ak chcete inštaláciu niektorého z diel zafinancovať, kontaktujte ubb@godot.sk, alebo na čísle 0948449004 a spoločne odkomunikujeme konkrétne kroky.